WASYS A/S

Kundecases med GEKKO

GEKKO er en utrolig alsidig datalogger. Den anvendes både til  overløbsberegninger, nedbørsmåling, svovlbrintemåling og grundvandspejling samt niveau måling med eventbaseret log. Læs mere om nogle af de mange kundecases med GEKKO datalogger med 4G eller SigFox modem nedenunder.

Overløbsregistrering med radar og fast forsyning

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger. Dataloggeren er fast forsynet og i denne applikation er der anvendt E&H FMR radar niveautransmittere. Data logges med 1 minuts værdier og transmitteres online med kundens SCADA system.

Data tilgår kundens eget iFix SCADA-system via AcowaCore og visualiseres via AcowaDash.

Eksempel på visualisering kan ses nedenstående.

Kundecases med gekko til overløbsregistrering
Kundecases med gekko til grundvandsspejling

GEKKO med 4G modem, for grundvandspejling

For sjællandsk kunde har vi lavet grundvandspejling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og GopLe tryktransmitter. Grundvandsspejlet monitoreres i forbindelse med afledning af regnvand på egen grund, således det sikres at grundvandsspejlets niveau ikke overstiger koten for kælder i almen bebyggelse. WASYS A/S har i denne entreprise forestået boring og al installation. 

Data tilgår kundens eget SCADA-System IGSS, via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. WASYS A/S har i denne opgave forestået programmering og visualistering i IGSS. 

Overløbsregistrering med niveautransmitter og vippe

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger med FROG niveauvippe og TurTle tryktransmitter. I dette tilfælde anvendes niveauvippen til aktivering af event-logning, således vi går fra 1 times logninger til 1 minuts.

Når vippen aktiveres og niveau når overløbskant, sendes der i begge tilfælde besked via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. Hermed kan man lave tilbagestop på pumpestationer og varsle offentlig instans, således de kan tage aktion i forhold til blå badevandsflag. Det hele visualiseres via AcowaDash

Kundecases med gekko til overløbsregistrering
Kundecases med gekko til svovlbrintemåling

Kundecase med GEKKO til svovlbrintemåling

For jysk kunde har vi lavet svovlbrintemåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores CaNaRy svovlbrintemåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

GEKKO til nedbørsmåling

For jysk kunde har vi lavet nedbørsmåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores regnmåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

Her har vi leveret løsningen i ABB TS-Line 350 terrænskab med udvendig antenne.

Kundecases med gekko til nedbørsmåling

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Få alle de seneste nyheder og opdateringer fra Wasys