Grundvandsstyring

Ved byggeentrepriser kan det være nødvendigt, at udføre grundvandssænkning for at udføre vigtige installationer.

WASYS er specialist i at levere alle elektriske installationer til dette, både med opsamling af data og alarmhåndtering til instrumentering, installation og idriftsættelse.

Med mange års erfaring fra flere grundvandssænknings-opgaver, både i Danmark og Sverige, kan WASYS tilbyde en komplet grundvandssænknings-styring. Det være alt fra styring og regulering af ønsket holdekote i pumpeboringer inkl. flow-måling. Hertil også udstyr til dataopsamling af vandspejls-kote i monitorerings-boringer, samt komplet SRO system, for dataopsamling, rapportering og alarmmelding.

WASYS kan være samarbejdspartner til pumpeleverandører, som specialisten indenfor automatik og dataopsamling