WASYS A/S

Overløbsregistrering forebygger miljøskader

WASYS A/S er specialister i udvikling af skræddersyet løsninger inden for overløbsregistrering til forsyningssektoren, der forebygger overløbsrelateret miljøskader.

WASYS tilbyder skræddersyet løsninger til overløbsregistrering

Forsyningssektoren står over for stadigt voksende udfordringer relateret til håndtering af spildevandsinfrastruktur, især i lyset af øget urbanisering og klimaforandringer. Overløb fra spildevandssystemer kan medføre udledning af forurenet vand ind i vandløb, åer, søer og kystområder. Dette kan have alvorlige konsekvenser for vandkvaliteten og det akvatiske liv. Ved at registrere og overvåge overløb kan forsyningsvirksomheder træffe rettidige foranstaltninger for at minimere miljøpåvirkningen.

Innovativt og brugervenligt overløbsregistrering

WASYS tilbyder skræddersyede løsninger til overløbsregistrering, der kombinerer teknologisk innovation med brugervenlighed. Løsningerne involverer en række elementer, der arbejder sammen for at optimere vandstyringen. Disse elementer inkluderer måleudstyr, vandstyring, dataanalyse samt komponenter som overløbsbygværker og regnvandsbassiner. Der er mange års faglig knowhow bag hver løsning. Derfor er WASYS’s løsninger en værdifuld investering for enhver forsyningsvirksomhed, der søger at forbedre deres spildevandshåndtering.

Overløbsbygværker forebygger oversvømmelser

Overløbsbygværker spiller en central rolle i klimasikring mod oversvømmelser af regnvand i spildevandssystemer. De er designet til at håndtere situationer, hvor kloaksystemet når sin kapacitetsgrænse, især under kraftige regn. Samtidig kan de tilbageholde flydestoffer og organisk stof, hvilket reducerer forurening, der ellers ville blive udledt ved overløb.

Intelligent vandstyring optimerer overløbsbygværker

WASYS kan bidrage med teknologi og know-how til at forbedre effektiviteten af disse bygværker. Vi udvikler automatiserede systemer, der kan overvåge, regulere og styre vandstrømmen i et områdes spildevands- og regnvandssystemer. Dette sikrer, at vandet håndteres og renses effektivt, at udløbet til recipienter (vandløb m.m.) sker kontrolleret – og at oversvømmelser i bl.a. boligområder undgås.

Billedet af overløbsregistrering med en DolpHin Radar på et overløbsbygværk

Regnvandsbassiner til overløb

Regnvandsbassiner er ligeledes et vigtigt led i klimasikringen af overløb i spildevandssystemer. Disse bassiner er vigtige for at forsinke og midlertidigt opbevare overskydende regnvand, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser. Dette er især vigtigt i tæt befolkede områder, hvor oversvømmelser kan forårsage betydelige skader på ejendomme o.l.

Igen kan WASYS’s løsninger for overløbsregistrering overvåge vandniveauer og regulere vandstrømmen til og fra disse bassiner. Som igen kan optimere forsyningsselskabernes drift og omkostninger samt forebyggelse af miljøskader.

Overløbsregistrering med kvalitetsprodukter

I vores løsninger anvender vi produkter med avanceret sensor- og måleteknologi, såsom radar- og trykmålinger, der giver præcise og pålidelige data. Dette er afgørende for nøjagtigt at vurdere overløbshændelser og træffe informerede beslutninger om spildevandshåndtering.

Vi kombinerer ofte DolpHin Radar, med vores GEKKO batteridrevne datalogger. Disse produkter er en ideel kombination til overløbsregistrering bl.a. pga. hurtig opstartstid, alsidighed og fleksibilitet. 

Begge produkter er konstrueret i robust materiale og nemme at håndtere. De er begge designet i moduler, som kan udskiftes og tilpasses skiftende  teknologier, hvilket sikrer en langsigtet investering.

Overløbsregistrering og klimasikring med GEKKO og DolpHin
Styresystem i elskab til overløbsregistrering

Omhyggeligt testet styresystem til overløbsregistrering

Alle WASYS’ styresystemer monteres i de solide Priess komponentskab. Vi gør plads til evt. kommende systemudvidelser og sørger for at alt er omhyggeligt konfigureret, testet samt klargjort til drift inden overlevering. Med vores styresystem kan forsyningssektoren overvåge overløb i realtid. Dette muliggør hurtig reaktion på kritiske situationer, såsom overløb.

Forstå komplekst data med AcowaCore

En vigtig del af vores løsninger er evnen til at indsamle, analysere og anvende data for at forbedre vandstyringen. Her kommer AcowaCore og AcowaDash i spil. Disse programmer tilbyder avanceret datahåndtering og visualisering. Dette gør det nemmere at analysere og forstå komplekse datastrømme. Hvilket igen fører til bedre beslutningstagning som forsyningsselskab.

Hør mere om vores overløbsregistreringsløsninger

Når du vælger WASYS A/S som din partner inden for overløbsregistreringssløsninger, kan du stole på vores ekspertise, pålidelighed og vores forpligtelse til at levere state-of-the-art løsninger til dine behov. Vi er klar til at hjælpe dig med at opnå effektivitet, pålidelighed og optimering i din overløbsregistrering. Kontakt os i dag for at få mere information og rådgivning om vores overløbsregistrering.

Niels Mølgaard - CSO og partner hos WASYS A/S

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Få alle de seneste nyheder og opdateringer fra Wasys