+45 72 21 79 79 wasys@wasys.dk

GEKKO

Batteridrevet datalogger med modem

GEKKO er designet i et robust industrielt design med IP-67 klasseficering. GEKKO-datalogger kan forsynes vha. 2 stk. litium batterier eller ekstern spændingsforsyning 12-30V DC.

GEKKO er udstyret 2 stk. analoge indgange som er 0/4-20mA eller med 4 digitale indgange, hvor 2 af disse kan konfigureres som 0-10V-indgange eller som puls-indgange for tæller. Derudover er der mulighed for RS485 MODBUS-kommunikation med eksterne enheder.

GEKKO er designet til anvendelse i spildevands- og vandforsyningsapplikationer. GEKKO kan opsamle data og logge signaler af flere forskellige typer kan ved hjælp af eksternt udstyr bl.a. anvendes til H2S detektering, niveaumåling, overløbsregistreringer og til registrering af nedbørshændelser.

GEKKO-datalogger kan kommunikere via standard-MODBUS TCP/IP eller SMS-kommandoer. Kommunikation sker via 4G modem (2G,3G og 4G) eller Sigfox modem – begge er monteret på eget print. Dermed kan kommunikation skiftes ud til fremtidig kommunikationsform uden at skifte hele dataloggeren.

Kommunikation til SCADA/SRO foregår igennem programmet AcowaCore, som bl.a. muliggør håndtering af en eventbaseret logge-funktion, som typisk anvendes ved overløbsregistrering. 

GEKKO har et USB-interface til programmering af GEKKO eller til download af log i datalogger.

Applikationer til GEKKO 

GEKKO datalogger er meget fleksibel og finder anvendelse i mange forskellige applikationer, såsom:

  • Overløbsregistrering med event-log
  • Niveaumåling i åer og vandløb
  • Niveaumåling i bassiner eller tanke
  • Grundvandspejling
  • Trykmåling i bar på rentvandsledninger
  • Alarm signal via on/off (eks. vippe)
  • Regnmåler med data til SRO