+45 72 21 79 79 wasys@wasys.dk

Downloads:

EU – Konformitetserklæring
TurTle
Quickquide
TurTle
Quickquide
GoPle
Quickquide
Mini-GoPle

Niveaumåling

WASYS A/S har stor erfaring i niveaumåling i brønde og bassin/tank anlæg. Vi har mange års erfaring i at vælge det rigtige produkt til den ønskede opgave.

Vi anvender følgende måleprincipper:

 • Hydrostatisk niveaumåling med nedhængt tryktransmitter
 • Ultralydsniveautransmitter, enten som delt enhed eller kompakt
 • Radar måling til svære applikationer

TurTle tryktransmitter

Hydrostatisk Tryktransmitter

TurTle er en revolutionerende tryktransmitter. TurTle er kendetegnet ved et robust design og er udviklet direkte til vand- og spildevandsbranchen. TurTle’s unikke målecelle kan skilles fra det rustfri sensorrør. Dermed kan målecellen skiftes uden at skifte hele den elektriske installation, eller ved et beskadiget kabel kan målecellen genbruges i nyt sensorrør.

TurTle’s måleområde er justerbart via DIP-switch bag på målecellen. TurTle kan måle i 3 måleområder, 0-3mVs, 0-5mVs eller 0-10mVs, alle med 4-20mA udgangssignal. Endvidere er det også muligt at nulpunkts-kalibrere målecellen via DIP-switch.

TurTle kan leveres med kabler i tre standardlængder på henholdsvis 10m, 15m eller 30m.

GoPle

Hydrostatisk Tryktransmitter

ACOWA GoPLe anvendes ved niveaumåling i drikke- eller spildevandsanlæg. ACOWA GoPLe er lig med høj pålidelighed samt stabilitet ved niveaumålinger. ACOWA GoPLe måler via keramisk kapacitiv måleprincip og omsætter ved neddypning vækseniveauet til en 4-20mA strømsløjfe.

Kan anvendes i både spildevand og drikkevand.

Anvendelse:

 • Spildevandsbrønde
 • Minipumpestationer
 • Vandboringer, bassiner og tanke
 • Niveau overvågning

Generelt om GoPLe:

 • E+H keramisk målecelle
 • Robust design
 • 10m PUR kabel
 • CE certifikat

Mini-GoPle

Hydrostatisk Tryktransmitter

ACOWA mini-GoPLe anvendes ved niveaumåling i drikkevandsboringer. ACOWA mini-GoPLe er lig med høj pålidelighed samt stabilitet ved niveaumålinger. Signal fra mini-GoPLe er standard 4-20mA men kan tilbydes som både 0-10V DC, 0-5V DC eller Modbus signal.

ACOWA mini-GoPLe finder typisk anvendelse i pejleboringer, råvandsboringer og lignende applikationer.

Diameter på mini-GoPLe kan vælges som 13mm, 16mm eller 19mm. Kabellængder er fra 10m og opefter.

FMR radar niveautransmittere.

Radar niveautransmitter

E&H FMR radar niveautransmittere. Måleområde op til 20m. Signal 4-20mA.