SRO-system og vedligehold

WASYS A/S opbygger SRO-systemet efter vandværkets faktiske opbygning. Et SRO-system kan udføre alle de nødvendige funktioner som driften af et vandværk kræver i dag.

Funktioner for data opsamling, alarmhåndtering og rapporter er altsammen standard funktioner i WASYS SRO-system.

Standard rapporter inkluderer:

  • Flow mængder (døgn, uge, måned, kvartal og år)
  • Pejling af boring med automatisk rapport for min og maks værdier
  • Driftsrapporter på alle pumper (Køretid og antal starter)

Alarm funktioner for alle tilkobles enheder. Alarmer sendes som tekst SMS-beskeder.

Der opbygges individuelt procesbillede for vandværket. Nedenstående viser et eksempel på dette.

Procesbillede på SRO-system til vandværk med 2 boringer, for- og efterfilter med rentvandstank. Endvidere er der udpumpning med 3 pumper.

På dette vandværk er udpumpning sektionsopdelt i 3 strenge med hver sin flowmåler.

Billedet er nemt og overskueligt og SRO-system kan installeres på en SRO-PC beregnet for opgaven.

Der følger også APP med til SRO-system

Vedligeholdelses system

WASYS A/S SRO-system er allerede forberedt for vedligeholdelsesprogram. Dette skal blot konfigureres afhængig af hvilke parametre vandværket ønsker opsat.

Nedenstående er vist hvad WASYS SRO-system kan tilbyde.