Indpumpning

WASYS A/S kan tilbyde flere løsninger for indvending af råvand fra boringer.

Systemet kan opbygges med funktioner for:

  • Automatisk start / stop af boring fra vandværksstyring
  • Manuel start af boring fra vandværk eller lokalt ved boring
  • Opsamling af driftsdata for pumpens driftstid, antal starter og alarmer.
  • Opsamling af flowdata
  • Mulighed for pejling af niveau i boring

Dertil kommer mulighed for frekvensstyret indpumpning så belastning af filtere kan optimeres.

Endvidere kan indpumpning også udbygges med en helt ny funktion for energioptimeret indvending. Ring og hør mere om dette.