GEKKO applikationer

Se nogle af de mange løsninger med vores GEKKO datalogger med 4G eller SigFox modem her.

Applikationerne dækker både niveaumåling med eventbaseret log og overløbsberegninger, nedbørsmåling, svovlbrintemåling og grundvandspejling.

GEKKO med 4G modem, for overløbsregistrering med radar og fast forsyning

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger. Dataloggeren er fast forsynet og i denne applikation er der anvendt E&H FMR radar niveautransmittere. Data logges med 1 minuts værdier og transmitteres online med kundens SCADA system. 

GEKKO Applikation

Data tilgår kundens eget iFix SCADA-system via AcowaCore og visualiseres via AcowaDash.

Eksempel på visualisering kan ses nedenstående.

GEKKO med 4G modem, for grundvandspejling

For sjællandsk kunde har vi lavet grundvandspejling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og GopLe tryktransmitter. Grundvandsspejlet monitoreres i forbindelse med afledning af regnvand på egen grund, således det sikres at grundvandsspejlets niveau ikke overstiger koten for kælder i almen bebyggelse. WASYS A/S har i denne entreprise forestået boring og al installation. 

Data tilgår kundens eget SCADA-System IGSS, via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. WASYS A/S har i denne opgave forestået programmering og visualistering i IGSS. 

GEKKO med 4G modem, for overløbsregistrering med niveautransmitter og vippe

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger med FROG niveauvippe og TurTle tryktransmitter. I dette tilfælde anvendes niveauvippen til aktivering af event-logning, således vi går fra 1 times logninger til 1 minuts.

Kundecases med GEKKO Applikationer

Når vippen aktiveres og niveau når overløbskant, sendes der i begge tilfælde besked via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. Hermed kan man lave tilbagestop på pumpestationer og varsle offentlig instans, således de kan tage aktion i forhold til blå badevandsflag. Det hele visualiseres via AcowaDash

GEKKO med SigFox modem, for svovlbrintemåling

For jysk kunde har vi lavet svovlbrintemåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores CaNaRy svovlbrintemåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

GEKKO med 4G modem, for overløbsregistrering kun med niveautransmitter

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger kun med GoPle niveautransmitter. Her har GEKKO dataloggeren en standard loggesekvens på 5 minutter. I tilfælde af at niveauet stiger til over grænseværdien sat i loggeren, udveksles der via AcowaCore data om alarm “Sandt overløb” til kundens SCADA-system S2. I samme omgang ændres loggesekvensen til 1 minut indtil niveauet er faldet til under grænseværdien i dataloggeren.

Her har vi leveret løsningen i ABB TS-Line 350 terrænskab med udvendig antenne.

GEKKO med SigFox modem, for nedbørsmåling

For jysk kunde har vi lavet nedbørsmåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores regnmåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

GEKKO med SigFox modem, for niveaumåling

For fynsk kunde har vi lavet niveaumåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores GoPle tryktransmitter. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system IGSS via AcowaCore, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

GEKKO med 4G modem, for grundvandspejling

For sjællandsk kunde har vi lavet niveaumåling for grundvandspejling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og kundens egen tryktransmitter. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system IGSS via AcowaCore.