FIREFLY applikationer

Se nogle af de mange løsninger med vores FIREFLY alarmenhed med SigFox modem her.

Applikationerne dækker både niveaumåling i åer og vandløb, overløbsregistrering, simpel overvågning af ledningsnet og pumpestyringsovervågning.

FIREFLY som intelligent pumpeovervågningsenhed

For jysk kunde har vi lavet pumpeovervågning på en LPS pumpestation ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY. FIREFLY enheden overvåger, ved hjælp af 2 digitale indgange, højvandsalarm og termofejl på pumpen. Herudover anvender den en 0-10V DC strømspole til at detektere motorstart, for derved at kunne anvende disse data til at finde driftstider og antal pumpestarter på pumpen.

I dette tilfælde er FIREFLY enheden fast forsynet og kommunikerer data til kundens S2 SCADA-system via AcowaCore hvert 15 minut. Hvis enheden er forsynet via batteri vil data tilgå SCADA-systemet hvert 8 time.

Data visualiseres endvidere på vores AcowaDash løsning.

FIREFLY til screening af system i forbindelse med overløbsregistrering

For sjællandsk kunde har vi, ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY, lavet simpel niveauovervågning af en gennemløbsbrønd.

Kunden ønskede en billig og hurtig løsning til screening af sit hydrauliske system i forbindelse med en proces omkring registrering af overløb. Her anvender vi FIREFLY enheden som analyseenhed ved hjælp af 2 højvandsvipper. Kunden kan på denne måde, analysere sit hydrauliske system i forbindelse med nedbørshændelser og se hvor der er nødvendighed for en indsats, i form af tilbagestuvning, i forbindelse med overløbsregistreringer.

Data tilgår kundens eget SCADA-system via AcowaCore og visualiseres igennem AcowaDash, således kundens plan- og projektfolk undgår at skulle arbejde i kundens SCADA-system.

FIREFLY for niveauovervågning i åer og vandløb

For sjællandsk kunde har vi, ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY, lavet simpel niveauovervågning af en åben kanal. FIREFLY enheden overvåger, ved hjælp af en digital indgang og en højvandsvippe, niveauet i kanalen og sender en eventuel højvandsalarm direkte til kundens SCADA-system via AcowaCore

Herudover sendes der statustelgram hvert 8 time med tællerværdier og status på den digitale indgang. Data visualiseres endvidere på vores AcowaDash løsning.