+45 72 21 79 79 wasys@wasys.dk

grundvandsstyringVed byggeentrepriser kan det være nødvendigt, at udføre grundvandssænkning for at udføre vigtige installationer. WASYS er specialist i at levere alle elektriske installationer til dette, både med opsamling af data og alarmhåndtering til instrumentering, installation og idriftsættelse.

Med mange års erfaring fra flere grundvandssænkningsopgaver, både i Danmark og Sverige, kan WASYS tilbyde en komplet grundvandssænkningsstyring. Det være alt fra styring og regulering af ønsket holdekote i pumpeboringer inkl. flowmåling. Hertil også udstyr til dataopsamling af vandspejlskote i monitoreringsboringer samt komplet SRO system, for dataopsamling, rapportering og alarmmelding.

WASYS kan være samarbejdspartner til pumpeleverandører, som specialisten indenfor automatik og dataopsamling