FN’s verdensmål

Hos WASYS A/S er vi bevidste om vores samfundsmæssige ansvar og lægger stor vægt på at være i front i forhold til økonomi, energi og udnyttelse af råstoffer. Vi ønsker også at sikre en høj faglig kompetence og et globalt udsyn. I den forbindelse er det naturligt for os at fokusere på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt at bidrage til at indfri målene.

17 VERDENSMÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

ACOWA instruments

Produkterne fra ACOWA instruments er vores egne produkter som er udviklet og produceret i Danmark. Vores dygtige udviklere har konstant fingeren på pulsen og sørger for, at alle produkter der bærer navnet ACOWA Instruments, er blandt de bedste på markedet.

Vi har stort fokus på det vi kalder ”Total Impact of Production” og arbejder derfor ud fra nedenstående af FN’s verdensmål.

 

 

  • Vores produktion er Dansk og er derfor underlagt danske regler for godt og sikkert arbejdsmiljø.
  • Da ACOWA og Wasys er danske virksomheder, og betaler skat i Danmark, bidrager vi til det danske samfund med arbejdspladser samt overskydende skat til velfærdsstaten. Vi beskæftiger en række medarbejdere hos vores danske underleverandører, som udelukkende producerer ACOWA produkter.
  • Vores udviklingsselskab ACOWA ligger på Samsø og produktionen foregår i en mindre by Møldrup, nord for Viborg. Dansk Industri har lavet en undersøgelse, der påviser at Danske virksomheder, der også producerer lokalt, bidrager med 40% mere til velfærdsstaten, end virksomheder der importerer udenlandske varer.
  • ACOWAs produkter er alle både produceret og udviklet i Danmark, både når det gælder hardware og software. Al udvikling foregår desuden i tæt dialog med vores kunder. Produktion i Danmark er dyrere end andre dele af verdenen og der er derfor fokus på optimering og fjernelse af spild.
  • Da alle produkter både udvikles og produceres i Danmark, er det samlede klimaaftryk lavere, end ved importerede produkter. Her tænkes dels på transportomkostninger og CO2 udledning, samt produktion i Danmark er underlagt større miljøkrav end de fleste andre lande.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING