I forbindelse med et udbud på hardware til registrering af overløbshændelser, hvori alt 5 tilbudsgivere gav pris, har WASYS A/S glæden af at skulle levere udstyr til registrering og beregning af overløb hos Middelfart Spildevand A/S. Udover leverancen og montage af hardware understøttes løsningen af vores AcowaCore software og vores visualiserings- og rapporteringsplatform AcowaDash.

I forbindelse med installation af udstyr for overløbsregistrering, er der ydermere nedsat en arbejdsgruppe med aktører fra Middelfart Spildevand, Syddansk universitet, kommunikationsbureauet Kalb A/S og WASYS A/S. Projektet, der ligger under NEPTUN, har til formål at der i højere grad skal sættes fokus på hvad overløb er og hvilken konsekvens det har for miljøet – det er ikke overløbet der skal i fokus men recipienten.

Ved at sætte recipienten i fokus vil der blive skabt basis for en øget inddragelse og dialog med recipienten og fælles udvikling af bæredygtige og ressource besparende løsninger. Sigtet er at kunne støtte op om forsyningsselskabets interne og eksterne kommunikation med henblik på at kunne give et valid og konkret informationsgrundlag.

Projektet vil dermed understøtte udviklingen af en teknisk løsning for varsling og styring af overløb som vil være koblet med et beslutningsstøtte kommunikationssystem for ledelsens håndtering af og samspil med forskellige interessenter.

Samlet set er formålet er at spare ressourcer og undgå skader på bygninger, risiko for mennesker og miljøpåvirkning ved at urenset overløbsvand løber direkte i recipient og samtidigt sikre en øget synliggørelsen overfor og inddragelsen af borgere, politikere og myndigheder i håndteringen af overløb.