WASYS A/S vinder EU-udbud i forbindelse med projektet BlueOverview, som indbefatter overløbsregistrering på knap 100 overløbsbygværker.

BlueOverview er navnet på et nyt system, der konstant skal overvåge samtlige BlueKoldings overløbsbygværker. I løbet af de kommende 6 måneder, installerer selskabet knap 100 nye målere på bygværkerne, og samtidig udvider BlueKolding den fysiske kapacitet af hele Koldingområdets kloak. Bølgerne er gået højt i de seneste måneders debat om overløb og udledning af spildevand til vandmiljøet. Nu vil BlueKolding have fuldt og konstant overblik over alle overløb i Kolding Kommune. Det vil både give gennemsigtighed og styrke beslutningsprocessen omkring udbygning af kloaksystemet.

Det er derfor med stor stolthed, at WASYS A/S kan fortælle, at vi, efter et større EU udbud, er blevet valgt som leverandør på hardware til projektet samt en del af softwaren, som sammen med Artogis sago•fonto® platformen, skal danne grundlag for visualisering og alarmering. Selve målingerne foretages ved hjælp af vores batteri- eller ekstern forsynet datalogger GEKKO, som via radar målinger leverer rå-data til vores AcowaCore software. AcowaCore foretager herefter alle beregninger og leverer disse data til Artogis sago•fonto® platformen. Det unikke ved systemet er, at selvom beregninger i dag er i henhold til det der populært kaldes ”Vejle modellen” for sandt og betinget overløb, så er systemet 100% fremtidssikret, da de matematiske beregningsmodeller kan modereres i henhold til eventuelle fremtidige krav. Ligeledes er hardware platformen fremtidssikret i forhold til kommende kommunikations platformen, da modemmet let kan udskiftes.

Da hele løsningsmodellen oveni købet ligger i open source er det problemfrit at integrere med Artogis sago•fonto® platformen, som BlueKolding har valgt som visualisering og alarmhåndteringsplatform. .

Tak til BlueKolding for muligheden for at deltage i dette visionære projekt. Tidsplanen for projektet er beregnet til opstart i første kvartal i 2021 og forventes færdig til sommeren 2021 – vi glæder os meget til at komme i gang.