For at kunne optimere endnu mere på pumpestationer er der til SPIDER pumpestyringen udviklet en ny funktion for opsamling af data fra el-måler.

Helt konkret er der udviklet en firmware som understøtter Modbus kommunikation med en bestemt type bi-måler. Data er tilgængelige både i det store 7″ HMI display (se billede) men også på SRO-systemet via registerdisposition.

Bi-måler monteres nemt på DIN-skinne og fylder ikke mere end en normal 3-polet sikringsgruppe.

Følgende data kan hjemtages:

  • KWh pr. fase
  • KWh total for pumpestationen
  • KW pr. fase
  • KW total for pumpestationen
  • Cos φ pr. fase
  • Cos φ total for pumpestationen
  • Amp pr. fase
  • Volt pr. fase og mellem faserne