Spider med integration til FRONTMATEC System 2000 SCADA software.

Spider er nu testet med GPRS kommunikation mod FRONTMATEC System 2000. Der er oprettet procesbillede med integration af registre i Spider. Spiders protokol er udviklet med henblik på at eksisterende drivere som Comli og Modbus kan genbruges. Samtidig er kommunikationen optimeret så der kun skal hentes ét telegram for at opdatere et standard pumpestationsbillede.